Per Andersson


Hemmansägare i Korbo nr:1 3/4 mtl. Östervåla.
Familjen flyttade till Sala Stad 1913-03-05.