Cajsa Ersdotter


Avled i en ålder om 2 år, och 26 dagar.