Erik Andersson


Bonde i Korbo Nr 2. 1 mtl. Östervåla till 1893-11-23.
1894-11-08 Arrendator i Gräsbo Nr. 5, 1/2 mtl.Östervåla.
Utjordägare Gästbo egor Östervåla.
Ägare av Kanikebo utjord i Klementsbo Östervåla 1/4 mtl.
Jordbruksarbetare Öster Lakbäck Nr 1, Nora