Erik Birger Eriksson


Birger brukade gården hemma i Bärby.