Erik Andersson


Avled i en ålder om 2 år, 8 mån och 7 dagar.