Olof Ersson


Avled i en ålder om 10 mån och 14 dagar.