Sven Hilding Rönnbom


Ogift.
Som 10-åring kom han 1934-04-07 till Johannes Persson (1877-12-06--1950-09-06), (moderns kusin) som hämtade Sven med häst och vagn.
Jordbruksarbetare i Kisberg 1:2 Vendel 1940 hos Johannes son, arrendatorn Johan Helge Persson (1908-10-30--1988-06-17), Kisberg, Vendel. Skriven i Vendel enl. Prästboken först 1940.
Sedan flyttade han 1954 hem till hemmet i Bärby, Östervåla, och den stugan har varit och är utan el och vatten indraget.
Jobbat under sitt liv som dräng i olika gårdar, Kisberg i Vendel, Brunnsbo och Hemmingsbo i Östervåla.
Hemmansägare i Bärby 2:2 1/2 mtl. Östervåla
Har varit en trogen medhjälpare i Östervåla Hembygdsförening.
Sven har läst mycket var som ett levande lexikon.
På ålderns höst bodde han i Servicehusen Gräsbovägen 4, vid Tallgårdens äldreboende i Östervåla.
Han testamenterade nästan alla pengar han hade och egendomen till Östervåla hembygdsförening. Se pdf-filen.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-10-17 13:14:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-10-28 00:33:25) Kontakta föreningen