Anna Erika Sköldberg


Avled i en ålder om 2 mån och 22 dagar.