Carin Andersdotter


Avled i en ålder om 3 år, 7 mån och 23 dagar.