Karl Albin Fredriksson


Flyttar till Ockelbo 1927-06-22.
Hemmansägare i Ekeby Nr:1 1/2 mtl. Bälinge.
Familjen kom från Ockelbo 1928-04-10.
Kom från Bälinge till Hemmingsbo, Östervåla 1935-03-15.
Hemmansägare i Hemmingsbo Nr:1, Östervåla.