Petrus Natanael Pettersson Temdal


Var med och skötte tryckningen några år i början efter faderns död 1927. Tillhörde Östervåla Missionsförsamling. Arbetade som missionär under en del av sitt liv. Reste till Belgiska Kongo 1932. Men återvände så småningom till Sverige.