Anders Fredrik Andersson


Flyttar till USA 1869-10-25 från Jungfrun nr:3 (Kungsängen) Uppsala Domkyrkoförsamling.
Handlare i Sör Åsbo Nora, familjen kom från USA 1886-06-18.
Handlare i Laggarbo, Prästgården Nora 1904.
f. Handlanden Gamla Bageriet Sör Åsbo Nora 1906.