Lars Persson Dahlström


Timmerman, Ahlborga Valbo. Från Valbo till Mångsbo 1890-12-04. Bonde i Mångsbo Nr 1 1/4 mtl, Östervåla.