Johan Persson


Jordbruksarbetare i Mångsbo nr:1 Östervåla.
Arbetare i Häcklinge Valbo, kom från Östervåla 1897-11-08.