Stina Persdotter


Avled i en ålder om 1 mån och 26 dagar.