Johan (Jan) Larsson


Måg, Hemmansägare i Sätra nr:1 1/4 mtl., Södergården Östervåla, åren 1846-1886.