Lars Larsson


Bonde i Korbo Nr:1, Östervåla 1852-1865.
Familjen flyttar till Ålfors, Tierp 1865-03-23.
Bonde i Ålfors Nr:3 1/2 mtl. Tierp.
Fördelstagare omkring 1880.