Anna Ersson f. Olsdotter


Till Brunsbo egor Östervåla 1885-11-19 med barnen Erik, Per och Karin som tillsammans ägde en 1/4 mtl. utjord i Mångsbo , flyttar till Runnebo 1888-11-05.
Hemmansägare i Runnebo 1/4 mtl. Östervåla 1896.