Olof Andersson


Hemmansägare i Buckarby Nr 1 3/8 mtl, Östervåla 1892.
Har en fosterdotter Elsa Maria Östervall hon kom från Bro Tierp 1907-11-12.
Inackoderad Johan Arvid Persson (* 1891-12-06) kom från Stigmota Östervåla 1905-10-10, flyttar 1809-11-18 till Huggle Östervåla som dräng.
Husägare på Hovs ägor Stenlunda 1:1, Östervåla 1938.