Anders Ersson


Bonde i Stärte, Östervåla.
Bonde i Buckarby Nr:2 1/8 mtl., Östervåla.