Anders Andersson


Sockenskomakare och Odlingsman Lagbo egor, Östervåla.
Varnard inför Kyrkorådet 1850 för hårdhet och misshandel av sin hustru.