Anders Larsson


Bonde i Buckarby, Östervåla.
Bonde i Gåvastbo nr:1 1/8 mtl. Östervåla 1830.