Augusta Larsdotter


Avled i en ålder om 10 mån och 8 dagar.