Per Johan Persson Lundström


Vid giftemålet, jordbruksarbetare på Gräsbo ägor Östervåla.
Arbetade bl.a. som stalldräng på Hesselby gård, Harbonäs.