Lilly Susanna Catharina Pettersson f. Olsson


Jordbruksarbetaränka flyttar med barnen till Gästboslätten nr:1, Östervåla 1923.