Erik Persson Vetterstrand


Hemmansägare i Runnebo 1/12 mtl. + 1/12mtl. Östervåla 1896.