Nils Markus Mauritz Markusson


Avled i en ålder om 3 år, 7 mån och 10 dagar.