Karin Majly Lundén f. Markusson


Bonddotter från Buckarby. Har tyderligen bott i Skutskär efter makens död ett tag.