Jakob Gunnar Olsson


Ogift.
Fader till Elly Adela Olsson enligt lagstadgat erkännande (avtal) den 12/1 1925.