August Nyström


Vid giftemålet stolsnickare i Hammarbacken, Stärte.