Axel Hugo Andreas Jansson


Vid giftemålet grovarbetare, Fågelsta Nr 1 Östervåla 1922.
Grovarbetare Sörskog Skogbo Östervåla 1925.
Arrendator i Långarsbo 1:3 1/4 mtl, Östervåla 1932.
Familjen till Västerlövsta 1945-03-27.