Erik Ersson


Avled i en ålder om 4 mån och 17 dagar.