Olof Ersson


Avled i en ålder om 1 år, 4 mån och 16 dagar.