Johanna Persdotter


Avled i en ålder om 1 mån och 10 dagar.