Greta Persdotter


Avled i en ålder om 14 år, 6 mån och 21 dagar.