Karin Persdotter


Avled i en ålder om 18 år, 9 mån och 6 dagar.