Kristina Persdotter


Avled i en ålder om 2 mån och 25 dagar.