Elin Axelia Eriksson


Avled i en ålder om 6 mån och 15 dagar.