Johan Andersson


Snickare i Sätra, Östervåla.
Hemmansägare i Ettingbo Nr 2 1/4 mtl, Östervåla från 1877.