Karin Lindström f. Ersdotter


Födde 8 barn, boende i Korbo Soldattorp, Korboslätten, Östervåla.