Gustaf Persson


Statarkarl i Hovberga, Östervåla 1874-11-01.
Torpare i Freden Norrsälja, Östervåla 1886-12-07.
Arrendator i Olbo 1/2 mtl, Östervåla 1897-11-12, ägare Patron Tottie på Lindsbro, Östervåla.