Johan Robert Karlsson fyller 80 år.jpg

Johan Robert Karlsson fyller 80 år.jpg
Bilden är från 1929 på sommaren i Offerbo då Johan Robert Karlsson fyllde 80 år.

Bakre raden från vänster: Edla ?, Augusta Sahlberg gift med Magnus Johansson som står bredvid och håller barnet Anna-Lisa Magnusson (senare gift Boman och Ekman) i sin famn, John Agaton Johansson (var i Amerika men återvände, bodde i Äspenbo), Bror Edvard Teofron Johansson (var i Amerika och dog där), Hulda Albertina Johansson..

De andra från vänster: Margit ?, John Robert Karlsson, 80-åringen, Ruth Elsa Maria Johansson med en flicka i knän, Lennart Johansson (senare Buss-Lennart) son till Hulda.

Karl (Kalle) Alfred Johansson (var i Amerika och dog där) sittande med flickan Birgit i knän.

Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-01-15 18:18:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-12-03 15:21:49) Kontakta föreningen