Evert Ignar Henning Eriksson


Radiomontör.
Bodde under 1950-talet i Soldattorpet på Östervåla Hembygdsgård.