Olof Larsson Löfgren


Jordbruksarbetare Offerbo ägor Stenstorp Östervåla 1885.
Bonde i Ginka nr:1 1/4 mtl. Östervåla 1899-11-08.