Bror Edvard Teofron Johansson


Son, Jordbruksarbetare i Karlsro Offerbo ägor Östervåla.
Flyttar till Nord Amerika.1925-01-20.