Anders Andersson


Dräng, Statarkarl, Arbetskarl Ettinga, Åkerby, Ettingbo, Västersälja, Gräsbo, Vreta, och 1891-11-02 i Idaholm under Aspnäs. (alla byar i Östervåla).

Selma Bolin (*1879-07-01 Tolfta) var hushållerska 1902-11-03 till 1903-08-29.