Anders Andersson


Avled i en ålder om 10 år, 9 mån och 10 dagar.