Erik Ersson


Avled i en ålder om 4 mån och 5 dagar.