Erik Persson


Dräng i Östra Horsskog Nr:2, Östervåla 1851.
Statardräng i Persbo, Östervåla 1852.
Familjen flyttar till Vittinge 1853-09-21.
Torpare, Gålsjö ägor, Västerlövsta 1859.
Backstuguman Vansjö ägor Västerlövsta 1872.
Skriven på särskild föeteckning över obefintliga, Västerlövsta 1891.
Död i Sala stad, skriven i Obefintliga boken, Västerlövsta.