Johan Gustafsson


Vid giftemålet dräng från Vreta Östervåla.
Arbetare Stentorp, Offerbo ägor Östervåla 1902-11-24.
Arrendator Horsskog nr:2 soldattorpet nr:11 Skogs torp Östervåla 1903-11-05.

Arrendator Horrskog nr:2 3/16 mtl. Östervåla. Ägare Gysinge Bruk AB sedan Korsnäs Sågverks AB 1918-11-12. Sedan ägare till samma ställe någon gång efter 1920.